Skip to content

Уроци и Курсове по Английски Език

Учебен център Веди Макрина предлага уроци и провеждане на курсове по английски език за деца и възрастни. Прилагаме различни учебни програми съобразно целевите езикови нива и възрастта на курсистите.

Английски език за деца и ученици

Предлаганите курсове и уроци по английски език са подходящи за деца в предучилищна възраст, в случай че държите детето ви да започне да учи чужд език от ранна детска възраст.

В помощ на обучението им в училище, специалистите ни дават частни уроци по английски език и за ученици от 1-ви до 12 клас. Чуждоезиковото обучение е структурирано в няколко възрастови групи, за всяка от които се прилага различна учебна система:

  • Деца в предучилищна възраст – с провежданите уроци по английски на учебна система Our World Starter въвеждаме децата в света на езика с песни, приказки, игри и филми;
  • Ученици от 1-ви до 3 класOur World Starter 1, 2, 3 позволява да подобрим знанията и уменията на децата с уроци по английски, развиващи всички езикови умения;
  • Ученици от 4-ти до 6 клас – с Oxford Discover 3, 4, 5 надграждаме наученото посредством слушане, четене, писане и говорене;
  • Ученици от 7-ми до 12 клас – в тази възрастова група учениците учат по различни учебни системи – последното ниво от Oxford Discover – 6, учебните системи Choices и English File в съответните нива или преминават към подготовка за сертификати за нива B2, C1, C2.

Курсове по английски език за възрастни

Наред с развитието на чуждоезиковите умения на децата, успешно обучаваме и възрастни курсисти. Те могат да бъдат включени в някои от тематичните ни курсове по английски език в едно от следните направления:

  • уроци по английски за сертификатна подготовка;
  • курсове по английски за говорене;
  • специални корпоративни обучения по английски език.

Освен курсове по английски, предлагаме курсове по немски език за възрастни и уроци по немски за ученици.

Във Веди МакринаУчим, за да прилагаме”. За целта сме обособили предразполагаща среда, правеща ученето едновременно приятно и ефективно.