Speaking class за всички възрасти

   Един от най-ефективните начини за учене и усъвършенстване на чужд език е практиката в реална среда. Нашият нейтив спийкър не говори български и за да комуникират с нея, курсистите преодоляват притеснението, заедно изчистват грешките, прескачат психологическата бариера чрез ОБЩУВАНЕТО и усвояват езика трайно и ефективно.
   Освен английския, чаровната ни преподавателка използва и езика на усмивката – с позитивно отношение, внимание, ентусиазъм и интересни теми, тя намира разнообразни начини да насочва вниманието чрез игри и интерактивна методика, предизвикваща спонтанни реакции, като така дава възможност за самооценка на нивото, определяне на затрудненията и неусетното им отстраняване.

    Чрез интерактивната методика ще придобиете увереност в комуникацията и ще усъвършенствате езиковите си умения. Учебният процес е динамичен и разнообразен, провокирайки курсистите да бъдат активни и да използват максимално придобитите знания.

   Ще научите много нови аспекти на езика, ще обмените идеи и знания, ще подобрите своите умения за изразяване, невербално общуване и произношение, ще се научите да говорите пред аудитория и да комуникирате свободно на английски в ежедневието си.

За повече информация и записване:
тел: 0878 707 592, 0878 707 591
гр. София, бул. “Витоша” 100