Speaking class за всички възрасти

Един от най-ефективните начини за учене и усъвършенстване на чужд език е практиката в реална среда. По време на курса по разговорен английски език – Speaking Class, курсистите преодоляват притеснението, изчистват грешките, прескачат психологическата бариера чрез ОБЩУВАНЕТО и усвояват езика трайно и ефективно.
С позитивно отношение, внимание, ентусиазъм и интересни теми, преподавателите ни намират разнообразни начини да насочва вниманието чрез игри и интерактивна методика, предизвикваща спонтанни реакции, като така дават възможност за самооценка на нивото, определяне на затрудненията и неусетното им отстраняване.

Чрез интерактивната методика, която използваме в обучението по английски език, ще придобиете увереност в комуникацията и ще усъвършенствате езиковите си умения. Учебният процес е динамичен и разнообразен, провокира курсистите да бъдат активни и да използват максимално придобитите знания.

Ще усвоите много нови аспекти на езика, ще обмените идеи и знания, ще подобрите своите умения за изразяване, невербално общуване и произношение, ще се научите да говорите пред аудитория и да комуникирате свободно на английски в ежедневието си.

За повече информация можете да се обърнете към избрания от Вас ФИЛИАЛ