Курсове и уроци по НЕМСКИ език за деца и ученици

   Езиковото обучение е основано на комуникативната методика, която развива паралелно всички езикови умения – слушанечетенеписане и говорене. За детските курсове е характерно използването на разнообразни методически и дидактически способи – песниприказкигрупови игри и адаптирани филми, които превръщат ученето в истинско забавление. Oбучението включва и работа с интерактивни компютърни програми за езикова подготовка. Учениците се насърчават да изработват различни тематични проекти, които развиват творческото мислене и обогатяват лексикалния запас. Писмените работи, тестове и оценки на всяко дете се събират в индивидуално езиково портфолио, което проследява напредъка му. Портфолиото се връчва на ученика, заедно със сертификат за завършено ниво в края на учебната година.

Обучението по НЕМСКИ ЕЗИК в Образователен център “ВѢди Макрина” и учебните системи са изцяло съобразени с потребностите и желанията на курсистите. Предлагаме курсове по немски език (годишни и с друга продължителност), сертификатна подготовка, седмични и съботни курсове, индивидуални занимания и в група, помощ по учебния материал в училище. 

За повече информация и записване, молим обърнете се към избрания от Вас  ФИЛИАЛ!

Учебна система: Tamburin
Издателство: Huеber, http://www.hueber.de

Tamburin e съвременна учебна система, предназначена за деца на възраст от 7 до 11 години без предварителни знания по немски език. Децата имат възможност да учат, откривайки чуждия език и да прилагат съзнателно своите умения, а темите отговарят на нуждите и обкръжението им. Текстовете са автентични, в съответствие с възрастта на учениците. Езиковите образци са олекотени, но с голяма приложимост и предлагат много възможности за работа. Учебната тетрадка съдържа богат набор от упражнения, подходящи както за работа в клас, така и за изпълнение вкъщи.

Учебна система: Planet
Издателство: 
Hueber Verlag, http://www.hueber.de

 

Подходяща за: Младежи на възраст от 11 до 15 год. без предварителна подготовка по немски, като първи или втори чужд език.

Учебни цели: Учебната система е разработена в три части и обхваща нивата А1, А2 и В1 на Общата eвропейска  езикова рамка . Обучаващите се подготвят за изпитите Fit in Deutsch 1Fit in Deutsch 2 и Zertifikat Deutsch für Jugendliche.

Planet е учебна система, която предлага завършена и дидактически обмислена комуникативна концепция. Кратките уроци са много точно структурирани и съобразени със стила на изразяване на съвременната младеж. Учебникът съдържа тематично разработени текстове върху интересни за тийнейджърите теми. Интерпретират се реални ситуации, в които учениците се научават да се справят с ежедневни комуникативни ситуации в училище, в семейството, с приятели и т.н.

Допълнителни материали

Работна тетрадка:
Упражнения за диференцирано обучение по време на час или за самостоятелна работа вкъщи.
След 2 урока има страница с преговорни упражнения.
След всеки 4 урока (като завършване на всеки тематичен кръг) има част ”Das hast du gelernt“:

  • самооценка относно изразни средства и лексика
  • граматика
  • конкретна помощ за прилагане на учебни техники
  • хронологичен списък на активната лексика
  • тестове към всеки урок с възможност за самоконтрол

Допълнителни към учебника материали:

  • аудио-дискове с текстове и упражнения за слушане с разбиране, за упражняване на произношението, както и песни
  • DVD

При успешно издържан изпит за съответното ниво, получавате сертификат от  Образователен център „Медиа”.

Учебна система: Themen aktuell
Издателство: Hueber Verlag, http://www.hueber.de

Themen aktuell е най-популярната и най-широко използваната система за немски език, изпитана в практиката и все още без достойна конкуренция. Акцентът е върху комбинираното развитие на уменията за четене, писане, слушане, диалогична и монологична реч. Писмената реч, освен чрез многобройните писмени упражнения, се развива най-вече чрез създаване на писмен текст по зададен модел (паралелни текстове). Усвояват се умения за съставяне на най-често използваните форми за писмено общуване – лични и делови писма, лични документи и др. При устната реч се обръща особено внимание на свързването на устните изказвания в текст, т.е. следва се линията на постепенно увеличаване на обема и сложността на партнирането в диалога или изложението по дадена тема. Лексиката е въведена тематично, за да се усвои и затвърди в конкретна житейска ситуация. Граматиката е систематизирана в полезното приложение “Граматически преглед”, където граматическите категории и понятия са лесно обозрими и прегледни.

Учебни цели:

  • комуникация в ситуации от ежедневието
  • активно участие в разговори по теми от общ интерес
  • боравене с елементарни литературни и повествователни текстове.

Themen aktuellе учебна система, разработена в три части и обхваща нивата А1, А2 и В1 на Общата eвропейска  езикова рамка.