Ваканции, зелени училища и лагери

Ваканции, зелени училища и лагери
Програма 2023/2024
Ваканции, зелени училища и лагери

Какво полза носи едно Зелено училище за детето?

Децата излизат от шумната градска среда, а планинските курорти, морски градове или полянките под звездите се превръщат в своеобразни класни стаи!

Ски училище на зимен лагер

Децата излизат от шумната градска среда, а планинските курорти, морски градове или полянките под звездите се превръщат в своеобразни класни стаи!
Детето учи чрез личните си преживявания, докато общува с природата. Силните впечатления изграждат трайни познания и приятелства.

Зеленото училище

Детето учи чрез личните си преживявания, докато общува с природата. Силните впечатления изграждат трайни познания и приятелства.

Всеки ден програмата включва различни интересни и разнообразни дейности, голяма част от които са на английски език: артистични проекти, динамични ролеви игри, спорт (плуване, футбол, волейбол, щафетни игри), походи, игри за доверие, музика и танци, приятелства и смях.

Игрите и забавленията се редуват с дейности, развиващи интелекта, творческия потенциал, комуникативните умения, творческото мислене.

Важно място заемат и ежедневните практически умения като почистване, подреждане, приготвяне на здравословна храна, цепене и подреждане на дърва за огъня. Всичко това е част от палатковите ни лагери.

Вечер празнуваме удоволствието да бъдем заедно с лагерен огън, вечер на талантите, пижамено парти, магическа дискотека и други.

По традиция завършваме с Treasure hunt (търсене на съкровище) – незабравимо и най-вълнуващо за децата преживяване!

Всяко зелено училище започва и завършва с културен туризъм или екскурзия до интересни и красиви места в България.

Всеки лагер има тема, която е в основата на програмата, например: комуникация между децата, ценности, толерантност към различията, уважение и опазване на природата и биоразнообразие, човешки права, физическа активност, любов към музиката и изкуството и др.

В последните години провеждаме зелени училища със социална насоченост, в които участват деца с увреждания.