Skip to content

Проекти и инициативи

Образователен център „ВѢди Макрина” по време на цялата си 20-годишната си история като Образователен център “Медиа” работи в много посоки за развитието на децата в България. Една от тях е участието ни в местни, национални и европейски проекти. Съвместно със Сдружение „Съзнание” взимаме участие и ръководим много инициативи за толерантност към различието, връзката между поколенията, сближаването между хората чрез творчеството и др.

Социалните инициативи, които сме подемали и в които сме взели участие през последните години включват:

 • арт училища за деца с увреден слух в с. Дъждовница
 • зелени училища за интеграция на деца с увреден слух
 • инициативата „Книжка подари, детенце усмихни” за децата с онкологични заболявания
 • три издания на проект „Цветовете на сърцето”, в които се включиха родители, баби и дядовци, деца с увреден слух, деца от приемни семейства, деца без родители, деца с увреждания и деца-бежанци.

Образователен център „Медиа” и Сдружение „Съзнание” организират и участват в международни младежки обмени с европейски страни по програма „Младежта в действие”.

Проектите са реализирани с подкрепата и партньорството на следните организации:

 • Програма на ЕС „Младежта в действие”
 • Столична Програма Култура към Столична Община
 • Постоянна комисия за децата, младежта, спорта и туризма към Столичен Общински съвет
 • Асоциация на родителите на децата с увреден слух АРДУС
 • Фондация Същност
 • Pain d’Or
 • Издателство Фют
 • 100% Think fresh
 • Минерална вода „Горна баня”
 • KidsSports.bg – спорт за деца
 • KidsArts.bg – сайтът на малките големи творци

Безкрайно благодарим!