Индивидуално обучение

Индивидуално обучение

Индивидуално обучение по английски, немски и други езици

Учебен център Веди Макрина – утвърден лидер в предлагането на курсове и уроци по английски, немски и други езици, предлага на своите курсисти и индивидуално обучение. Формата на обучение е приложим за всички езикови нива и възрасти.

Как работи индивидуалното обучение по чужд език?

Всеки курсист полага тест за определяне на нивото на владеене на езика, който предстои да изучава. На базата на показаното започва да се подготвя, следвайки индивидуална схема за обучение, съобразена с възможностите му за посещение на уроците.

За разлика от стандартната форма на обучение по чужд език, при провеждането на индивидуално обучение може да се работи за покриването на по-конкретни цели в изучаването на езика. Такива могат да бъдат попълване на пропуски в лексиката и граматиката, нужда от индивидуална помощ по изучавания материал в училище за учениците, покриване на конкретно ниво от Общоевропейската езикова рамка, сертификатна подготовка и други.

Какви са ползите от индивидуално обучение по чужд език във Веди Макрина?

Предлаганото от Веди Макрина индивидуално обучение по чужд език има за цел да предостави възможност на хората, търсещи гъвкав метод за подобряване нивото си на владеене език, в случай че нямат възможност да се обучават в друга форма. Ключовите ползи, които бихме могли да откроим при този тип обучение, са:

  • Възможност за определяне на бързината и интензивността на преподавания материал, съобразено нивото и целите;
  • Професионална среда;
  • Вдъхновяващи и насърчаващи преподаватели;
  • Преподаване на принципа „уча, за да използвам”, с цел да предостави трайни практически познания по лесен и вдъхновяващ начин;
  • Гъвкава система на обучение, съобразена с индивидуалните ви нужди.

Основен приоритет в нашата работа е да дадем шанс на всеки да получи достъп до качествено чуждоезиково обучение, независимо дали става въпрос за групово, или индивидуално обучение. Доверете се на учебен център с утвърдени традиции в обучението на деца и възрастни!

Запишете се за индивидуално обучение!

За повече информация за записването може да се свържете с избрания от Вас филиал!