Skip to content

Ботев ВѢди Макрина

За филиала

“ВѢди Макрина” Ботев наследява “Медиа” Ботев – вторият по големина филиал на образователния център, който от септември 2020 г. има нов адрес – ул. “Софроний Врачански” 37. Занималнята на “ВѢди Макрина” Ботев обслужва учениците от 30  СУ, 32 СОУ, 18 СУ. В центъра се провеждат езикови курсове за ученици и възрастни, творчески работилници и уникалната сугестопедична занималня за деца от 1 до 4 клас.

В къщата на“ВѢди Макрина” Ботев намира своя дом и Център по класическа сугестопедия “Вихровения”, където се провеждат сугестопедични езикови курсове по английски, немски и френски език. В центъра на година се обучават над 320 ученици и курсисти. Мениджър на “ВѢди Макрина” Ботев е Десислава Павлова.

ул. "Софроний Врачански" 37