Логопед

Развитието при децата изисква внимание.

Необходимо е да се обърнете към специалист, ако откривате нарушения в комуникацията на Вашето дете.

Логопедът е специалист по комуникативни нарушения, който извършва обследване, диагностика и терапия на деца и възрастни с езикови, говорни и когнитивни нарушения.

  • Нарушения в артикулацията – неправилно произнасяне, замени или пропуски на звукове в говора
  • Прозодични нарушения – запъване, заекване, забързан (тахилалия) или забавен (брадилалия) говор. Нарушено дишане или интонация
  • Недобра училищна готовност – забавено езиково развитие, беден речник
  • Езикови нарушения – пропуски, замени на звукове и срички в думи
  • Обучителни трудности –нарушения в четенето (дислексия), в писането (дисграфия), в пресмятането (дискалкулия)
  • Неспецифични езикови нарушения – при аутизъм и хиперактивност
  • Нарушения в емоционалното и когнитивното развитие

Логопедичната терапия се провежда на индивидуални сесии (60 мин), различни при всяко дете (веднъж или два пъти седмично), които са съобразени с индивидуалните му  характеристики. 

От понеделник до петък в час по договаряне.

Цена – 45 лв./сесия (60 мин.)