Сертификатна подготовка

Сертификат по английски - кеймбридж в рамка, държан от дете

Подготовка за Изпит по Английски за Сертификат Кеймбридж

В Образователен център „Веди Макрина” можете да се подготвите успешно и да положите изпитите за безсрочен международно признат сертификат за владеене на английски eзик.

Подготовка за изпитите на Cambridge University

Изпитите са: YLE (Starters, Movers, Flyers), KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC и IELTS.

Хорариум: 150 учебни часа

Oбразователен център „Веди Макрина” има опит в подготовката на сертификатни класове вече няколко години, като над 92 % от учениците завършили сертификатна подготовка при нас полагат изпита успешно, а над 78 % постигат отличен резултат.

Подготовка за изпитите на Pearson

Подходящ за деца от 3-ти до 6-ти клас. Подготовката се извършва по формата на изпита, но и с допълнителни материали. Използва се игрова форма на обучение и много разговорни упражнения. Акцентът на изпита е проверка на комуникативните умения на децата – важно е те да покажат, че мога да построяват изречения и да се изразяват адекватно в реални ситуации.

Какво ви носи успешното полагане на изпит по английски за сертификат “Кеймбридж”?

  • Официален сертификат за владеенето на английски език, валиден в цял свят;
  • Сертификат, който важи за цял живот;
  • Сертификат, който можете да използвате при кандидатстването си в чужди университети;
  • Сертификат, който можете да използвате при кандидатстването за работа в България и чужбина.

Информацията, упражненията и съветите, предоставени в учебния материал, подготвят курсистите напълно за всички компоненти на теста.

Запишете се за Подготовка за Сертификат Кеймбридж!

За повече информация за записването може да се свържете с избрания от Вас филиал!