Сертификатна подготовка

Хорариум: 150 учебни часа

В Образователен център „ВѢди Макрина” можете да се подготвите успешно и да положите изпитите за безсрочен международно признат сертификат за владеене на английски eзик.

Подготовка за изпитите на Cambridge UniversityYLE (Starters, Movers, Flyers), KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC и IELTS.

Oбразователен център „ВѢди Макрина” има опит в подготовката на сертификатни класове вече няколко години, като над 92 % от учениците завършили сертификатна подготовка при нас полагат изпита успешно, а над 78 % постигат отличен резултат.

   Подготовка за изпитите на Pearson:подходящ за деца от 3-ти до 6-ти клас. Подготовката се извършва по формата на изпита, но и с допълнителни материали. Използва се игрова форма на обучение и много разговорни упражнения. Акцентът на изпита е проверка на комуникативните умения на децата – важно е те да покажат, че мога да построяват изречения и да се изразяват адекватно в реални ситуации.

КАКВО ВИ НОСИ УСПЕШНОТО ПОЛАГАНЕ НА СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ

  • Официален сертификат за владеенето на английски език, валиден в цял свят
  • Сертификат, който важи за цял живот
  • Сертификат, който можете да използвате при кандидатстването си в чужди университети
  • Сертификат, който можете да използвате при кандидатстването за работа в България и чужбина

   Информацията, упражненията и съветите, предоставени в учебния материал, подготвят курсистите напълно за всички компоненти на теста.