Уроци по математика и български език за подготовка за матури 7 клас

Деца по време на уроците по математика и български език

Уроци по математика и български език за подготовка за матури 7 клас

Учебен център Веди Макрина подготвя ученици за матури в 7 клас, провеждайки уроци по математика и български език и литература. Подготовката стартира непосредствено след началото на всяка нова учебна година – от 1 октомври.

Организираните уроци по български език и математика имат за цел да подготвят учениците за едни от най-важните изпити, които им предстоят в края на учебната година – матури в 7 клас. Обучението се организира съобразно актуалната учебната програма и материал, който следва да бъде теоретично и практически усвоен за матурите в 7 клас.

Курсовете могат да бъдат посещавани паралелно с преподаване на уроци по английски език и/или уроци по немски, тъй като знанията и оценките, получени на матурите в 7 клас, са важни и за кандидатстващите в елитни езикови гимназии у нас.

Преподавателите, даващи уроци по български и математика, са висококвалифицирани кадри. Те разполагат с дългогодишен професионален опит и познават отлично актуалната учебна програма, предоставена от Министерството на образованието и науката.

Специална оферта от Веди Макрина: допълнителен курс в подготовката за матури в 7 клас

Учебен център Веди Макрина предлага и допълнителен курс в подготовката за матури в 7 клас, който е предназначен за шестокласници. С него се цели да бъде получена комплексна подготовка на учениците в 6 клас.

С него могат да бъдат възстановени и пропуски в знанията, получени от училищното обучение. Като резултат от включването на учениците в този курс за ранна подготовка за матури в 7 клас се очаква да бъдат премахнати всички трудности, свързани с  усвояването на материала в програмата за 6-и и следващия 7 клас.

Заниманията включват консултации по текущия учебен материал, съдействие при изясняване на неточности, свързани с неправилно усвоен материал. Програмата ни включва и допълнителни материали за затвърждаване на теоретичните знания и прилагането им в практиката, нужни за ефективната подготовка за матури в 7 клас.

Какво трябва да знаете за провежданите в учебния център уроци по български и математика за матури в 7 клас?

Продължителност на уроци по български език и математика

Пълният курс за всеки учебен предмет обхваща общо 128 учебни часа (веднъж седмично по 4 учебни часа по 40 мин.) и се провежда в събота. Курсистите се разпределят в зависимост от обема на сформираните групи. Индивидуалните уроци се договарят съобразно възможностите на всеки обучаващ се. Заплащането става по различни тарифи – за групови и за индивидуални учебни занятия.

Какво получавате с нашите уроци по български език и литература?

Програмата на курса по БЕЛ е изцяло съобразена с тази на МОН и включва:

  • Теоретични знания за езика, представени в достъпна и стегната форма;
  • Практическа работа с контролни тестове, с които се проверяват и затвърждават знанията;
  • Интерпретация на художествените текстове, включени в изпитната програма;
  • Изграждане на умения за анализ на художествен текст;
  • Овладяване на задължителната терминология;
  • Усъвършенстване на уменията за създаване на текст – преразказ на неизучавано художествено произведение с определена дидактическа задача.

Какво получавате с нашите уроци по математика?

Програмата на курса по математика е изцяло съобразена с тази на МОН и включва:

  • Теоретична част: Преговор на учебното съдържание от 5-и и 6 клас. Изучаване на материала от 7 клас, като теоретичната подготовка изпреварва тази в училище. Учениците се запознават с всички определения, свойства и теореми, които намират приложение в решаването на задачите. Учениците, минали през курса за подготовка за матури в 7 клас, са една стъпка пред своите връстници;
  • Практическа част: Изграждане на умения за прилагане на изучения материал в решаването на тестови задачи, като се обръща специално внимание на логическите такива. Практическата част е важна, за да се усвои материалът в пълнота, тъй като ако теоретичните знания са налице, но не могат да бъдат приложени, обучението би било неефективно;
  • Домашна работа: След всеки урок се задава подходяща домашна работа, с която учениците да затвърдят наученото. Коментират се и се анализират допусканите грешки.

Други важни особености на курса по подготовка за матури в 7 клас

По време на първото занятие от курса за подготовка за матури в 7 клас учениците правят входящ тест. Той диагностицира компетентността им преди започване на курса, за да могат да бъдат отстранени всички пропуски по учебния материал в най-кратък срок. Последващите уроци по математика и български целят надграждане и затвърждаване на наученото до момента.

В задължителната програма са включени и пробни изпити, проведени в реална изпитна ситуация. Работите на учениците се проверяват, оценяват и рецензират според критериите за конкурсния изпит матури в 7 клас.

Провежданите уроците по български език и математика във връзка с подготовката на за матури в 7 клас е паралелно на обучението в общообразователните училища и не го замества.

Как мога да се запиша за курс за матури в 7 клас във Веди Макрина?

Записването за уроци по български език и литература и математика във връзка с подготовката за матури в 7 клас става с попълване на регистрационен формуляр. Следва подписване на договор за обучение и внасяне на първа вноска за курса.

Веди Макрина е учебен център с дългогодишен опит в обучението на деца, ученици и възрастни. Освен курсове по чуждоезиково обучение, центърът може да ви предложи и няколко допълнителни услуги. Вижте още предложенията ни за занималня за ученици, както и лятната занималня, провеждана по различни образователно-занимателни програми. 

При нужда повече информация и записване за курсове за матури в 7 клас или по какъвто и да било повод не се колебайте да се свържете с най-удобния за вас филиал!

Записване за уроци по Математика и Български език

Записването става с попълване на регистрационен формуляр, подписване на договор за обучение и внасяне на първа вноска.

За повече информация и записване можете да се свържете с избрания от Вас ФИЛИАЛ!

ПРЕПОДАВАТЕЛ – Петър Слънчев

Образование

Математическа гимназия в Сливен;
Българска филология през 1983 в СУ;
Математика през 1991 в СУ

Работен стаж

НОУ “В. Левски”, Стара река;
БПЧК “Качулка”;
БПЧК “Кремиковци”;
30 Образцово ЕСПУ “Знаме на мира”;
9 ОУ, Сливен;
93 СОУ, София;
ЧСОУ “Рьорих”;
НУКК при МК София;
Курсове за подготовка на кандидат-студенти;
Курсове за подготовка на 7-мокласници.

От преподавателя: 

Математиката трябва да е забавление или поне не тягост. Дори само заради това, че в природата е най-лесният предмет – един урок обикновено се състои от около три изречения, които просто трябва да се разберат по смисъл. “Уча по математика” е грешен израз. По математика нещата се разбират чрез повтаряне и конкретни примери от реалността. Постоянното решаване на задачи води до отегчаване по предмета, след като логическите и забавни задачи все отсъстват.

Географията е География и Икономика, Историята е История и Цивилизация. Математиката трябва да бъде Математика и Практичност/ Икономичност.

Затова се изживявам като неин адвокат – на напъдената “грозна” наука.” 

Запишете се за уроци по Математика и Български език!

За повече информация за записването може да се свържете с избрания от Вас филиал!