Уроци по математика и български език за подготовка за матури 7 клас

Деца по време на уроците по математика и български език

Уроци по математика и български език за подготовка за матури 7 клас

Както всяка година, и тази есен във “Веди Макрина” подготвяме Уроци по Математика и Български Език за Матури 7 клас. Заниманията започват на 1 Октомври и имат за цел да подготвят учениците за матурите в края на 7-ми клас, както и за полагането на изпит за елитните езикови и професионални гимназии. Подготовката се извършва от висококвалифицирани специалисти педагози и по програма, съобразена с изискванията на МОН.

Бележка: Новост тази година е въвеждането на допълнителни курсове за ученици от 6-ти клас. Целта на тази нова разработка е комплексна подготовка на шестокласниците, както и запълване на пропуски, които биха могли да затруднят усвояването на материала от 7-ми клас. Заниманията включват консултации по текущия материал, консултации за неусвоен и/или неправилно усвоен материал, допълнителни материали за затвърждаване на знанията, както и подготовка за външно оценяване.

Информация за Уроци по Математика и Български език за 7-ми клас

Колко време са уроците?

Курсът за всеки предмет обхваща 128 уч. часа (1 х 4 уч. часа) и се провежда в събота. Груповите занимания се провеждат съответно сутрин от 9:00 до 12:00 ч. и след обяд от 13:00 до 16:00 ч. Те ще бъдат разпределени по вид в зависимост от сформираните групи. Индивидуалните уроци се договарят съобразно възможностите на желаещите.

По време на първото занятие учениците правят входящ тест, чрез който се диагностицира компетентността им преди започване на курса, за да могат своевременно да се отстранят всички пропуски в знанията и уменията им. В задължителната програма са включени и пробни изпити, проведени в реална изпитна ситуация. Работите на учениците се проверяват, оценяват и рецензират според критериите за конкурсния изпит.

Какво включват уроците по Български език и Литература:

• Теоретични знания за езика, представени в достъпна и стегната форма;
• Практическа работа с контролни тестове, с които се проверяват и затвърждават знанията;
• Интерпретация на художествените текстове, включени в изпитната програма;
• Изграждане на умения за анализ на художествен текст. Овладяване на задължителната терминология;
• Усъвършенстване на уменията за създаване на текст-преразказ на неизучавано художествено произведение с определена дидактическа задача.

Какво включват уроците по Математика:

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ: Преговор на учебното съдържание от 5-ти и 6-ти клас. Изучаване на материала от 7-ми клас, като теоретичната подготовка изпреварва тази в училище. Учениците се запознават с всички определения, свойства и теореми, които намират приложение в решаването на задачите;
ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ: Изграждане на умения за прилагане на изучения материал в решаването на тестови задачи, като се обръща специално внимание на логическите задачи;
ДОМАШНА РАБОТА: След всеки урок се задава подходяща домашна работа, с която учениците да затвърдят наученото. Коментират се и се анализират допусканите грешки.

* Уроците по Български език и Математика е паралелно на обучението в общообразователните училища и не го замества.

График на уроците

Часовете при груповото обучение се провеждат в Събота, а при индивидуалните занимания в зависимост от предпочитанията на учениците.

Записване за уроци по Математика и Български език

Записването става с попълване на регистрационен формуляр, подписване на договор за обучение и внасяне на първа вноска.

За повече информация и записване можете да се свържете с избрания от Вас ФИЛИАЛ!

ПРЕПОДАВАТЕЛ – Петър Слънчев

Образование

Математическа гимназия в Сливен;
Българска филология през 1983 в СУ;
Математика през 1991 в СУ

Работен стаж

НОУ “В. Левски”, Стара река;
БПЧК “Качулка”;
БПЧК “Кремиковци”;
30 Образцово ЕСПУ “Знаме на мира”;
9 ОУ, Сливен;
93 СОУ, София;
ЧСОУ “Рьорих”;
НУКК при МК София;
Курсове за подготовка на кандидат-студенти;
Курсове за подготовка на 7-мокласници.

От преподавателя: 

Математиката трябва да е забавление или поне не тягост. Дори само заради това, че в природата е най-лесният предмет – един урок обикновено се състои от около три изречения, които просто трябва да се разберат по смисъл. “Уча по математика” е грешен израз. По математика нещата се разбират чрез повтаряне и конкретни примери от реалността. Постоянното решаване на задачи води до отегчаване по предмета, след като логическите и забавни задачи все отсъстват.

Географията е География и Икономика, Историята е История и Цивилизация. Математиката трябва да бъде Математика и Практичност/ Икономичност.

Затова се изживявам като неин адвокат – на напъдената “грозна” наука.” 

Запишете се за уроци по Математика и Български език!

За повече информация за записването може да се свържете с избрания от Вас филиал!