Skip to content

Екип

„Медиа” обединява екип от вдъхновени творчески личности от различни дисциплини. Всички тези личности заедно, със своите уникални таланти правят център „Медиа” завършено цяло. При нас работят висококвалифицирани и непрестанно развиващи се специалисти от различни области: начални учители,  преподаватели по чужди езици, по изкуство, художници, танцьори, офис мениджъри, психолози, културолози, специалисти по ПР и реклама и др. Всеки един от екипа е при нас, защото вярва в огромното значение на смислената грижа за децата и търси своето място в подпомагането на българските родители да отглеждат по-здрави, по-щастливи, по-мислещи и успешни деца.

Собственик, управител, вдъхновител

Мария Дерменджиева

Собственик, управител, вдъхновител
Мениджър "Медиа" Ботев

Десислава Павлова

Мениджър “Медиа” Ботев
Мениджър "Медиа" Витоша

Бoрислава Коцева

Мениджър “Медиа” Витоша
Асистент мениджър филиал "Медиа" Витоша

Надежда Георгиева

Асистент мениджър филиал “Медиа” Витоша
Mетодик и преподавател по английски език

Станислава Кръстева

Mетодик и преподавател по английски език
Сугестопедагог начален етап

Катерина Димитрова

Сугестопедагог начален етап
Преподавател по английски език

Валерия Ноева

Преподавател по английски език
Преподавател по английски език

Виолета Апостолова

Преподавател по английски език
Преподавател по немски език

Надя Станолова

Преподавател по немски език
Преподавател начален етап

Мариела Тапарова

Преподавател начален етап
Преподавател начален етап

Мариела Ефтимова

Преподавател начален етап
Преподавател 4-и - 6-и клас

Анна Александрова

Преподавател 4-и – 6-и клас
Преподавател по немски и английски език

Теодора Пенева

Преподавател по немски и английски език
Преподавател по английски език

Славина Иванова

Преподавател по английски език