Курсове и уроци по английски език за деца в предучилищна възраст

   В работата ни с начален курс е характерно използването на разнообразни методически и дидактически способи – песни, приказки, групови игри и адаптирани филми, които превръщат ученето в истинско забавление. Неразделна част от обучението е използването на интерактивни компютърни програми за езикова подготовка в мултимедиен кабинет със самостоятелно работно място за всяко дете. Учениците се насърчават да изработват различни тематични проекти, които развиват творческото мислене и обогатяват лексикалния запас. Писмените работи, тестове и оценки на всяко дете се събират в индивидуално езиково портфолио, с което заедно с родителите проследяваме напредъка му. Портфолиото се връчва на ученика, заедно със сертификат за завършено ниво в края на учебната година.

График

   Езиковият курс за предучилищна възраст продължава 8 месеца – от 01 октомври до 31 май. Децата посещават занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа /1 учебен час = 45 мин./. Обучението се провежда в групи от 6 до 12 деца.

Учебна система

Възраст Учебна система Учебни пособия
5 – 6 години Our World Starter учебник, учебна тетрадка

   Да преоткрием английския език чрез учебната система “Our World”

   Our World (за ученици от предучилищна възраст до 3 клас)

   Още докато работи под името “Медиа”, Образователен център “ВѢди Макрина” въвежда за пръв път в България системата „Our World”, разработена от National Geographic. Тя използва уникален подход, съчетаващ първите стъпки в езиковото обучение с познанията за света.
   Използван е оригинален снимков материал, който провокира детското въображение.
   Учебникът предлага изобилие от творчески дейности и игри, в които децата се чувстват ангажирани и стимулирани да прилагат наученото по креативен начин. По време на цялото обучение детето е в ролята на изследовател и естествоизпитател, което развива любовта към природата и езика.
   Акцентира се върху изграждането на ценности и добродетели. С богатата лексика и граматическите структури, материалът плавно и неусетно изпреварва Държавните образователни изисквания (ДОИ).

Разгледайте и другите ни уроци и курсове по английски език.