Skip to content

Работа във Веди Макрина

Ако обичате да работите и да давате от себе си, ако сте вдъхновени личности с творчески идеи, ако вярвате, че на децата трябва да се дава свобода, а израстването им да бъде насърчавано с любов и толерантност, ако знаете, че развитието на всеки човек зависи от неговата собствена активност и мотивация, ако търсите работа, която да ви зарежда с ентусиазъм, ако харесвате динамични екипи, които се забавляват, докато работят, можем да работим заедно!

Екипът на “ВѢди Макрина” се състои от  повече от 40 служители – преподаватели по чужди езици, начални преподаватели, психолози, специалисти човешки ресурси, преподаватели по изкуства, офис мениджъри, специалисти ПР, реклама и бизнес развитие, техническа поддръжка, хигиенисти. От септември 2012 г. още като Образователен център “Медиа”, “ВѢди Макрина” работи по стажантска програма “Ново начало” и има удоволствието да приветства в екипа си стажанти.

Благодарим Ви за проявения интерес към Образователен център “ВѢди Макрина”!

Към момента има две обявени свободни позиции за: 

ПРЕПОДАВАТЕЛ/ Филиал “Витоша”