Skip to content

За Нас

“ВѢди Макрина” (“Веди Макрина”) е един от най-големите образователни центрове в България, който до есента на 2021 г. е добре познат като Образователен център “Медиа”. Тук се грижим за обучението и развитието на детето между 5 и 18 г., а езиковият ни център предлага и специализирано обучение за възрастни. “ВѢди Макрина”  е лицензиран подготвителен център на Pearson и Cambridge.

В среда на радост и любов детето във “ВѢди Макрина”  учи, играе и твори. Помагаме му да се справя възможно най-добре в училище  и в живота си. 

“ВѢди Макрина” организира дейността си под формата на интерактивни езикови курсове, целодневна и полудневна ученическа занималня, специализирани творчески кръжоци, лагери, зелени училища и инициативи сред природата, както и специални социални проекти, които са част от програмата и преживяванията на децата.

Съчетаваме традиционните методи с новаторски подход като учене чрез преживяване, интерактивно преподаване на учебния материал и подготовка на домашната работа, творчески работилници, театрални ателиета, развиване на добродетели и екологично съзнание,  психологически тренинги, лагери и занимания сред природата и др.

Във “ВѢди Макрина” детето е уникална личност. Създаваме условия за цялостното й хармонично развитие – интелектуално, емоционално, физическо, социално.  Заедно с родителите се грижим индивидуалността на детето да се прояви по най-добрия възможен начин.

Да създаваме и развиваме съпричастна, вдъхновяваща и любяща среда, която стимулира развитието и проявлението на индивидуалния потенциал на всяко дете. Да бъдем партньорът на родителите в България.  Родителите ни се доверяват да ги подкрепяме в осигуряването на щастливо и пълноценно детство, на обещаващо бъдеще за техните деца.

Защо сме тук

Да създаваме и развиваме съпричастна, вдъхновяваща и любяща среда, която стимулира развитието и проявлението на индивидуалния потенциал на всяко дете. Да бъдем партньорът на родителите в България.  Родителите ни се доверяват да ги подкрепяме в осигуряването на щастливо и пълноценно детство, на обещаващо бъдеще за техните деца.
Създаваме безопасна и вдъхновяваща среда за нашите деца, в която те свободно изразяват себе си, усвояват новите познания според собствените си личностни характеристики и силни страни.Работим за усвояване на учебния материал чрез интерактивни методи, благодарение на които детето се чувства сътворец в процеса. Учим чрез преживяване. Учим чрез игра и творчество. Работим с родителите за развитието на децата. Допълваме учебния процес в училище с новаторски подход, вдъхновяващи учители, богата  творческа програма.

Как работим

Създаваме безопасна и вдъхновяваща среда за нашите деца, в която те свободно изразяват себе си, усвояват новите познания според собствените си личностни характеристики и силни страни.Работим за усвояване на учебния материал чрез интерактивни методи, благодарение на които детето се чувства сътворец в процеса. Учим чрез преживяване. Учим чрез игра и творчество. Работим с родителите за развитието на децата. Допълваме учебния процес в училище с новаторски подход, вдъхновяващи учители, богата  творческа програма.
Разглеждаме всяко дете като уникална личност, за която се грижим да се прояви по най-добрия възможен начин Стимулираме творчеството, играта и ума Проявяваме грижа и отговорност към всичко, което правим Свободни сме да бъдем себе си Живеем в хармония с природата Общуваме от сърце Семейството е щастливо

Нашите ценности

Разглеждаме всяко дете като уникална личност, за която се грижим да се прояви по най-добрия възможен начин
  • Стимулираме творчеството, играта и ума
  • Проявяваме грижа и отговорност към всичко, което правим
  • Свободни сме да бъдем себе си
  • Живеем в хармония с природата
  • Общуваме от сърце
  • Семейството е щастливо
Децата в България израстват и развиват своите заложби в среда на любов, подкрепа и разбиране. Родителите са спокойни и вярват в силата на образованието, което отговаря на истинските детски нужди. В игри, творчество и учене чрез преживяване, децата разгръщат пълноценно своя потенциал, откриват своето призвание и го реализират с лекота и щастие в живота.

Нашата визия

Децата в България израстват и развиват своите заложби в среда на любов, подкрепа и разбиране. Родителите са спокойни и вярват в силата на образованието, което отговаря на истинските детски нужди. В игри, творчество и учене чрез преживяване, децата разгръщат пълноценно своя потенциал, откриват своето призвание и го реализират с лекота и щастие в живота.