Занималня от 1-ви до 6-ти клас

ЗАНИМАЛНЯ ОТ 1-ВИ ДО 3-ТИ КЛАС: от 15-ти СЕПТЕМВРИ до 31-ви МАЙ

ЗАНИМАЛНЯ ОТ 4-ТИ ДО 6-ТИ КЛАС: от 15-ти СЕПТЕМВРИ до 15-ти ЮНИ

От 8.00 до 13.00 часа за първа смяна и от 13.00 до 18.30 часа за втора смяна.

Взимаме и водим децата от и до училище (за информация за конкретни училища, молим да се свържете с най-близкия филиал)

В приятната и творческа обстановка на „ВѢди Макрина“ децата в малки групи получават необходимото им внимание и грижа. Преподавателите са квалифицирани педагози с познания и опит както в традиционните методи на преподаване, така и в иновативни подходи и практики. Всеки от тях е посветен на идеята и основния принцип на „ВѢди Макрина” – да работи за развитието на цялостния потенциал на детето и да подпомогне проявата на най-силните му страни и личностни качества.

ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА:

  • Подготовка по учебните предмети, изучавани в училище, включително по английски/ немски/ френски/ италиански език и разказвателните предмети
  • Писане и проверка на домашните работи
  • Индивидуално внимание по отстраняването на пропуски в знанията
  • Допълнителни упражнения и тестове
  • Практически задачи с цел стабилна основа и усвояване на материала
  • Обучение в модерно оборудвани бази със съвременни и интерактивни пособия
  • Непрекъснат контакт с родителите, обратна връзка по всеки въпрос, свързан с детето

Създаваме на децата среда на взаимопомощ, доверие и подкрепа и ги учим как сами да се справят с подготовката за училище.

Организираме много допълнителни дейности: арт ателиета, уроци по музика, игри на открито, йога за деца, танци, шахмат и други.