Сугестопедия

Сугестопедията е педагогическа наука, създадена от българския учен професор доктор Георги Лозанов – лекар, психиатър и физиолог на мозъка. Терминът е публикуван за първи път през 1965 година на български език и през 1967 на английски език. Науката е разпространена по целия свят през последните 50 години. 13 международни и национални комисии са наблюдавали и дали своята оценка за сугестопедичната система на обучение, в това число: комисии от министерството на народното здраве и министерството на просветата на НРБ през 70те години, комисия от 8 български професори-лекари, директори на клиники и болнични заведения, професори от Харковската школа по психотерапия, 25-членна комисия на ЮНЕСКО, която посещава България през 1978 година и дава заключение, че това е по-висша методика на обучение за много предмети и много групи обучаеми.

Поради множество политически причини,  сугестопедичната система на обучение, макар и родена в България, е получила по-широка възможност за развитие в много страни по света,  предимно на европейския континент. Целта на този проект е чрез обучение и размяна на добри практики, сугестопедията да бъде върната в България и да намери достойно място в образователната система на страната.

Сугестопедията е социалноотговорна педагогическа система, която се грижи за развитието на потенциалните възможности, т. нар. резерви на човешката личност, както от психологически, така и от физиологичен аспект. Чрез сугестопедичния процес на обучение се постигат следните резултати:

  1. Разкриване на интелектуалните, творчески, паметови резерви на човешката личност
  2. Обучението винаги е съпроводено с ефект на почивка
  3. Винаги се наблюдава повишаване на емоционалния тонус на личността
  4. Освобождаване от страха към ученето и стимулиране на постоянната жажда за знания
  5. Винаги има благоприятен образователен ефект, смекчава агресивните тенденции на характера на учащите и им помага да се приспособят към обществото
  6. Обучението е придружено със значителен психопрофилактичен и психотерапевтичен ефект
  7. На физиологично ниво, имунната система на тялото се засилва по време и след процеса на възприемане на многократно увеличен материал

Тези резултати се постигат чрез няколко фактора:

  1. Внимателно построена, научно експериментирана и изследвана система на обучение, която почива на следните закони, conditio sine qua non:

Любов към човешкото същество

Свобода на избор от голямо разнообразие на стимули

Убеденост на преподавателя, че нещо необикновено, различно от обществената сугестивна норма се случва

Многократно увеличен учебен материал

Връзката Цяло-част, част-цяло. Частта чрез цялото при създаване на материали, програми, динамиката на учебния процес.

Златната пропорция, която съществува навсякъде в природата и в класическите произведения на изкуството. На психологично ниво се изразява като индикатор на липсата на умора.

Използване на класическото изкуство По време на учебния процес както при деца, така и при възрастни, широко се използват шедьоври на класическото изкуство, за да се създаде необходимата атмосфера, която да подпомогне възприемането на нови знания, като се подобрява културата на обучаеми и обучители.

Задълбочено подготвени професионалисти, специалисти в областта си и обучени в сугестопедичната система от най-добрите сугестопеди – обучители.

Прилагане на системата в подходящи места за сугестопедично обучение, където се срещат духа на науката и на изкуството, за да изградят защитена, хармонична и уютна среда.

Използване на три групи средства за създаване на материали:

Психологични: основани на широката база изследвания в областта на сугестологията

Дидактични: Спазване и прилагане на всички изисквания на Министерството на Образованието, които са структурирани според сугестопедичните изисквания, като се разширяват областите на интерес и се преодолява т.нар. минимум на обществената сугестивна норма.

Артистични, основани на класическото и т.нар. сугестопедично изкуство, създадено и изследвано от проф. д-р Евелина Гатева.

Сугестопедията има две посоки на изследване и развитие: като педагогика за възрастни във всяка област на комуникациите, но най-силно в чуждоезиковото обучение, и педагогика за деца.

Педагогиката за деца се нарича Превантивна сугестопедия.

Тя има за цел да се предпази формирането на ограничена представа за възможностите на детето, както и бъдещи интелектулни ограничения и отрицателно отношение към учебния процес със съпътстващите психотравми.

Сугестопедичното обучение учи, че знанието е радост, може да се постигне без напрежение, умора или разболяване. Тя е начин за предпазване от дидактогенни състояния, липса на мотивация и от комплекса негативни ефекти, които съпровождат един неправилно организиран учебен процес.

Създадено от Ванина Бодурова

Фондация „Професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева”

2.10.2012