Kурсове по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Медиа стартира кандидатстуденстски и матуритетни курсове по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. Първият безплатен открит урок, ориентиран към матуритетната подготовка, ще се проведе на 11 декември от 9:00 ч. на ул. „Иван Рилски” 22. Специализираната подготовка е в ръцете на Йосиф Каменов – преподавател със забележителни постижения в работата със зрелостници и дългогодишен проверител на кандидатстудентския изпит по български език и литература в СУ „Св. Климент Охридски”.

 Курсовете гарантират успешна подготовка за кандидатстване в СУ “Св. Кл. Охридски” за специалности като “право”, “психология”, “журналистика”, “връзки с обществеността”, в УНСС, осигуряващ  със  същия изпит (в тестов формат) прием в подобни и в много други икономически специалности, както и за отлично представяне на задължителната матура по БЕЛ.

Обучението е под формата на интерактивни уроци, които съдържат лекционна, анализационна, редакционна част, както и самостоятелна работа върху зададени писмени задачи. Учениците придобиват необходимите умения: за изграждане на качествена тема по поставен литературен проблем, за писане на журналистическо есе, за успешно решаване на тестови задачи по български език и литература и за интерпретиране на текст от матуритетен автор.

Курсовете гарантират на кандидат-студентите и на кандидатстващите само с оценката от матурата по български език и литература цялостна подготовка и вътрешната увереност, необходими за изкарването на успешна оценка.

 Предлагаме два вида курсове:

 Подготовка за кандидатстудентси изпити

 –          За учениците от 12 клас – едногодишна форма на обучение, веднъж в седмицата по 3 астрономически часа и 15 минути; интензивна (петмесечни курсове); свръхинтензивна (обучение в летните месеци: юни –август);

 –          За учениците от 11 клас – двегодишна (два пъти в месеца). Това е форма на обучение, която дава възможност за по-умерен процес на подготовка и за успешно представяне на предварителните приемни изпити.

 Подготовка за матура

Матурата участва като начална балообразуваща оценка в най-търсените специалности – “право”, “психология”, особено “журналистика”, “връзки с обществеността” и др., което я превръща реално в кандидатстудетски изпит.

 Зрелостниците с висока оценка на матурата имат възможност да бъдат приети в различни специалности, предлагани от българските и  европейските университети, без да полагат допълнителни вътрешни приемни изпити в съответните висши учебни заведения.

–          едногодишна форма на обучение, веднъж в седмицата по 3 астрономически часа и 15 минути;

–          интензивна форма на обучение (тримесечни курсове);

Обучението включва:

–          опресняване на граматически, правописни и пунктуационни правила, които не се изучават повече в училище след завършване на 7-ми клас.

–           придобиване на практически умения за работа върху тестов тип изпит.

–           изграждане на способности за писане на интерпретативно съчинение и есе върху литературните произведения, включени в матуритетния конспект (върху този най-важен компонент от матурата се дават 30 точки от максималните 100).

–          безплатни допълнителни консултации;

–          безплатни пробни изпити;

–          безплатни развитийни помощни материали;

Нови подходи:

– психологически похвати за урочно въздействие;

– дискусии върху перспективите за професионално и социално развитие; 

– видео, аудиоматериали, електронни уроци и тестове, онлайн контролни

проверки и др.