Интензивен летен курс по БЕЛ и математика за деца в 1 и 2 клас

Интензивен летен курс по БЕЛ и математика за деца в 1 и 2 клас

Мили приятели,

През месец юни, всяка сутрин сред уюта на ваканционната ни къща, с усмивка ще ни посреща букет от балони. Всеки от тях е много сърдечен и е скрил в себе си изненада.
Щом най-смелият от вас го спука в прегръдката си, от него ще се разпилеят малки свитъци за всеки. На тях ще открием нашите задачки за деня 🙂

1-ви балон: Лазурчо
Синият балон ще ни разкрие цветна палитра от задачи и ще ни помогне да смятаме с лекота – събиране, изваждане, умножение, деление…
2-ри балон: Тревичко
Зеленият Тревичко ще ни покаже частите на речта – глагол, съществително, прилагателно, числително, местоимение, наречие – и ще ни научи как най-добре да ги подреждаме в изречения.
3-ти балон: Слънчо
Яркият жълт балон ще ни убеди, че книгите са най-ценното нещо и че ако има нещо на Земята, което може да съперничи на Слънцето, то това са книгите, защото те носят най-силната светлина в душата ни. Със Слънчо ще четем любими приказки, разкази и книжки.
4-ти балон: Портокалчо
Балонът с цвят на портокал ще ни вдъхнови да творим и пишем сами нашите разказчета, съчинения и описания. Ние знаем, че всеки има какво да каже, и то е точно толкова важно, колкото всичко останало.
5-ти балон: Червенушко
Този специален балон ще ни изненадва с весели и красиви текстове за диктовка, за да упражняваме своя правопис и да се учим да пишем буквите красиво. Знаете ли, че при диктовка учителят винаги прави малка пауза, когато има запетая? 🙂

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:
Практическият курс ще бъде разделен на 2 основни части – БЕЛ и математика. Според нуждите на детето, всяка от двете части може да бъде записана като отделен курс.
Заниманията са насочени към деца и 1 и 2 клас с цел практически упражнения и затвърждаване на знанията по БЕЛ и математика.
1. Математика – разучаване на числата, запознаване с основните геометрични фигури, решаване на задачи, преговор на основни мерни единици, упражнения по таблицата за умножение и деление на числата и др.
2. Български език и литература – преговор на буквите от азбуката, гласни и съгласни звукове, основни части на текста; четене на различни произведения, писане на съчинения, диктовки; усъвършенстване на комуникативно-речевите умения, умения за възприемане и осмисляне на литературен текст и др.

Занятията ще се провеждат всеки ден – по 2 уч. часа за всеки предмет.

1. За първи клас по български език и литература ще наблегнем върху правопис, краснопис, препинателни знаци, прочит на задължителна литература и любима литература.
По математика ще преговорим събиране и изваждане до 20. Ще се научим да събираме и изваждаме до 100 в помощ за втори клас и ще научим таблицата за умножение.

2. За втори клас ще отработим строеж на изречението, определяне на съществително име, глагол, прилагателно име, преразказ и отново прочит на задължителна литература и любима литература.
По математика ще си преговорим таблицата за умножение, ще решваме задачи с неизвестни. Ще се запознаем с геометричните фигури и ще решаваме задачи с числа до 1000.

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ:
1 – 30 юни 2016 г.