Занималня в “Медиа” Младост

Tрите прекрасни преподавателки Мис Ани, Мис Креми и Мис Мими подготвят децата от занималнята в „Медиа” Младост за предстоящите учебни часове в училище с много старание и усмивки. 

Те обръщат индивидуално внимание на всяко едно дете, в творческа и приятна обстановка.

Децата от 2 клас в сутрешната занималня в „Медиа” с много старание пишат домашните си по български език и литература, математика и английски.

Специално обучените преподавателки подготвят  децата като целят отстраняване на пропуските в знанията им.  Заради това децата получават допълнителни упражнения и тестове, както и много други практически задачи с цел стабилна основа и усвояване на материала.

Нашите преподавателки водят и взимат децата от училище, както и поддържат постоянна комуникация с родителите.