Сугестопедичен курс по четене за деца от 5 до 7 г.

Защо да изберете този метод за ограмотяване на децата?

„Първото навлизане на детето в учебната работа е от особено значение за отношението му към учебния процес през целия му живот, като основно изискване при сугестопедичното обучение се поставя въпросът за намаляване и премахване на неприятните преживявания, свързани с учебния процес. Децата трябва да се освободят от евентуалния страх и от учебната принуда и да заобичат обучението, а след това и самостоятелното учене.
Началното обучение по четене става неусетно и неуморяващо, защото започва в игрова форма чрез поставени по стените картини от детския свят с написани думи и букви в тях, които децата не се заставят да запаметяват. Учителите са обучени да ръководят приятната игра, която довежда накрая до четене. При това самата игра е художествено оформена.”
Проф.д-р Георги Лозанов

Сугестопедичното обучение по четене дава възможност на вашите децата:

  • С приказки, музика и забавни игри да открият света на буквите, а думите да оживеят чрез образите на любимите им герои.
  • Разиграваните сюжети от преподавателя-сугестопдед вдъхновяват децата да бъдат активни участници в процеса на обучение и стимулират въображението им.
  • Развива се чувството за хармония у децата със силата на въздействието на класическата музика и изобразителното изкуство.
  • Сугестопедията дава възможност  за възприемане на до 5 пъти повече материал, отколкото  се подава в обикновените часове, без да се натоварва мозъкът, в спокойна и ведра атмосфера.
  • В учебната обстановка се използва класическа музика. Музикалните произведения са специално подбрани, така че да бъдат естествен фон за приятна работа.
  • Целта е децата сами да пожелаят да  участват в една обща „игра“ , която има за цел в игрова форма, без напрежение да започнат да четат, без да преминават през раздробеното и мъчително повтаряне и наизустяване.