Сертификатна подготовка Cambridge за деца

Oбразователен център „Медиа” има опит в подготовката на сертификатни класове вече няколко години, като над 92 % от учениците завършили сертификатна подготовка при нас полагат изпита успешно, а над 78 % постигат отличен резултат. Ние смятаме, че още в ранна ученическа възраст е добре децата да усвояват чужди езици, за да могат непрекъснато да надграждат знанията си и ползването на езика да се превърне в естествен процес за тях.

Какво предлагаме:

Сертификатна подготовка:

– Подготовка за YLE Starters – ученици, изучаващи английски език ниво Beginners по системата на National Geographic – Our World 2, могат да се явят на изпит за сертификат YLE Starters.
– Подготовка за YLE Movers – ученици, изучаващи английски език ниво А1 по системата на National Geographic – Our World 3 или по системата Oxford Discover 3 (Oxford University Press), могат да се явят на изпит за сертификат YLE Movers.
– Подготовка за YLE Flyers – ученици, изучаващи английски език ниво А2 по системата на Oxford Discover 4 (Oxford University Press), могат да се явят на изпит за сертификат YLE Flyers.
– Подготовка за Key English Test for schools (КET for Schools) – ученици, изучаващи английски език ниво А2 по системата на Oxford Discover 5 (Oxford University Press), могат да разширят и затвърдят знанията си в ниво А2.

 

Актуални предстоящи дати за регистрация и изпити:

Тестовете на Young Learners Exam (YLE) са предназначени за деца от 7 до 12 години. Съдържанието на тестовете е съобразено с опита на децата. Идеята е да не се стресират допълнително, а да се чувстват в “свои води”. Засягат се основни теми като здравето, частите на тялото, цветовете, животните и др.
Тестът от всяко едно ниво се провежда в три части – Слушане, Четене и Писане, Говорене.

Key English Test (KET) е изпит за хора, които ежедневно използват писмен и устен английски на основно ниво. Подготовката за KET е един добър начин да покриете четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане и говорене.

При разработването на учебните системи са използвани данни от изпитните материали на реално явили се кандидати.  Така на базата на най-често срещаните грешки, са създадени упражнения и съвети, които да помогнат на учащите да ги избегнат. По този начин системата гарантира най-авторитетната подготовка за изпита.

“Медиа” предлага сертификатна подготовка и за тийнейджъри.

 

Филиали на “Медиа”:

„Младост”
ж.к.”Младост”3, бл.321 Б, тел.: 0878 707 595

„Ботев”
ул.”Отец Паисий”53, 0878 707 593