РАЗГОВОРЕН НЕМСКИ за деца 5-ти и 6-ти клас в “Медиа” Витоша

Чрез интерактивната методика курсистите ще придобият увереност в комуникацията и ще практикуват езиковите си умения. Учебният процес е разнообразен и забавен, с което ще ги провокира да общуват и да  участват активно в учебния процес.

Най-важната цел на обучението е учениците да могат да се използват езика свободно, да не чувстват притеснение и уверено да боравят с него. С разговорния курс по немски език в „Медиа“ Витоша те ще могат да преодолеят езиковите бариери чрез работа в малки групи и индивидуален подход, а интересните теми и упражнения ще са приложими в комуникативните им умения и ще надграждат речниковия си запас с нови думи, изрази и правилно произношение.

Период: 3-28 юли – 14:00-16:15ч.

1-28 август- 15:30 -17:45ч.

Цена: 400 лв. /месец

Цена :120 лв./ седмица