Подготовка за Кеймбридж сертификат в „Медиа“

Учебните програми на образователни центрове Медиа са подготвени съобразно стандартите на университета Кеймбридж за нивото на усвояване на английски език за съответните възрасти на учениците. Нашите програми за деца ги подготвят така, че още в 3 клас те могат да получат своите първи международни сертификати.

Постиженията на нашите възпитаници, още повече оценени от авторитетна институция като университета Кеймбридж, са основание за гордост, както за детето, така и за родителите.  Международните сертификати, издадени във Великобритания, дават една независима и обективна оценка на знанията, които детето ви получава в образователни центрове Медиа.