“ОЦ Медиа 8” ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

      На 19.03.2021 г. ОЦ МЕДИА 8 ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.095-4788 по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

      Общата стойност на проекта е 5 717.33 лв.

      Водещата цел проекта е подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки с последиците от пандемията COVID-19.