“ОЦ Медиа 8” ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. №2

      На 14.07.2021 г. ОЦ МЕДИА 8 ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.101-0707 по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.101 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II”.

      Общата стойност на проекта е 1 731.51 лв.

      Водещата цел проекта е подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки с последиците от пандемията COVID-19.