Обучение по ШАХМАТ ЗА ДЕЦА

От 27 ноември 2018 г. в Образователен център „Медиа“ Витоша стартираме обучение по ШАХМАТ ЗА ДЕЦА. Заниманията по шахмат развиват по уникален начин умствения потенциал на всяко дете, дори да няма амбиции за професионална реализация в тази сфера. Тази древна игра подобрява концентрацията и реакциите и извежда стратегическото мислене на децата на ново равнище.
С обучението по шахмат в Образователен център „Медиа“ Витоша децата ще вникнат в правилата на играта и ще научат как да прилагат стратегии и тактики на шахматното „бойно“ поле! Заниманията са подходящи както за съвсем начинаещи, така и за деца, които вече познават играта.

Преподавател: Евгени Бърдаров, професионален състезател по шахмат

Филиал: бул. „Витоша“ 100

Понеделник и сряда, вторник и четвъртък,, от 18:00 до 19:00 ч.

Начало на заниманията: 26 ноември 2018 г.

Цена: 72 лв./ месец (8 посещения)

За повече информация и записване: тел. 0878 707 592, 0878 707 591