„Медиа“ с онлайн помощ по учебния материал

Образователен център „Медиа“ предлага „Онлайн помощ по учебния материал“ за всички деца от 1-ви до 6-ти клас, които в момента се обучават дистанционно в училище, но срещат затруднения при разбирането на материала и няма кой да им помага вкъщи. Онлайн обучението се осъществява индивидуално и е изцяло съобразено с потребностите на всяко дете. 

Детето може да учи с нашите учители колкото му е необходимо – по час или повече дневно, всеки ден или колкото често е нужно, по всички предмети или само по тези, по които изпитва затруднения. Можете да се възползвате от ПРОБЕН БЕЗПЛАТЕН ЧАС!  

Заедно учим по:

  • математика
  • български език
  • разказвателни предмети
  • чужди езици – английски и немски

Тъй като дистанционното обучение в голямата си част е свързано със самоподготовка по учебния материал, децата често се нуждаят от пояснения и от прецизна проверка на знанията, за да се установи къде има пропуски. Посредством комуникационните канали, които използваме, има възможност за видеовръзка и устно изпитване, за проверка на домашни работи, решаване на тестове и др. Достатъчно е ученикът да разполага със смартфон, таблет или компютър. 

Образователен център „Медиа стартира онлайн помощ по учебния материал още на 16 март 2020 г. за децата, които посещават занималня във филиалите ни и след като се уверихме, че  методът работи успешно, имаме готовност да предложим услугата и на други ученици. „Медиа“ има повече от 18 години опит в работата с деца и разполага с висококвалифицирани преподаватели, познаващи добре учебните системи и затрудненията, които учениците срещат при усвояване на материала.