МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА с “Веди Макрина” Ботев

Курсът по МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА ще се провежда в две възрастови групи. Едната е за деца 7-8 годишни и втората за деца над 9 години. За по-малките ученици курсът продължава 6 месеца и се провежда веднъж седмично по 1 ч. и 30 мин. За по-големите ученици, продължителността на обучението е 4 месеца със същата честота на посещаемост.
 
*Курсът се провежда в сътрудничество с МАЕ България