Курс по БЪРЗО ЧЕТЕНЕ с “Веди Макрина” Ботев

Съботен курс за деца, които се затрудняват с четенето. Изучават се техники на четене, чрез които резултатът е гладко четене и изразителност. Целта е детето да стане спокойно и уверено.
Втори модул на БЪРЗО ЧЕТЕНЕ е ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ.
Това е подходяща програма за четящи деца, които имат нужда да се научат как да разбират по-добре текста, да анализират и да изваждат най-важното от него с лекота и бързина. Резултатът е увереност в четенето, както и по всеки предмет в училище.
 
*Курсът се провежда в сътрудничество с МАЕ България