Немски език в “Медия” с Frau Надя

Frau Надя старателно подготвя децата от групата по немски език в Образователен център „Медиа” Младост.

С огромно вдъхновение преподавателката отделя индивидуално внимание на всеки един ученик по време на груповите занимания.

Тийнейджърската група по немски език, включва деца, които учат по учебника за напреднали Planet-2.

Учениците от „Медиа” Младост полагат много усилия във всеки от часовете си по немски език, а учебната програма на Planet е подходяща за младежи то 11 до 15 год. възраст без предварителна подготовка по немски.

Децата с лекота започват да улавят звуците на немския език и да се наслаждават на новите възможности, които им се откриват. С образованието, което получават в „Медиа” децата успяват да проговорят най-разпространения роден език в Европейския съюз. С нашите образователни програми те имат възможността да проговорят родния език на над 90 млн. души.

Учебната система включва  три нива. А1, А2 и В1 на Общата европейска  езикова рамка. Обучаващите се подготвят за изпитите Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2 и Zertifikat Deutsch für Jugendliche.

Planet е учебна система, която предлага завършена и дидактически обмислена комуникативна концепция.

Кратките уроци са много точно структурирани и съобразени със стила на изразяване на съвременната младеж. Учебникът съдържа тематично разработени текстове върху интересни за тийнейджърите теми.

Интерпретират се реални ситуации, в които учениците се научават да се справят с ежедневни комуникативни ситуации в училище, в семейството, с приятели и т.н.