„Медиа” записва ученици в занималните си за учебната 2014/2015 г.

Образователен център „Медиа” има дългогодишен опит в подготовката и грижата за най-малките ученици, които имат нужда от повече внимание и насърчение в подготовката на уроците. В нашите центрове преподавателите отделят ежедневно персонално внимание на всяко дете и съобразяват подготовката му със специфичните трудности, които то среща. Следят отблизо напредъка му по всеки предмет и са постоянно в контакт с родителите, за да ги информират за развитието на детето.  Педагозите в „Медиа” балансират учебните занимания с разтоварващи игри и разходки, така че детето да се развива пълноценно и да не бъде преуморено в края на деня.

Образователен център „Медиа” предлага:

 • Ученическа занималня с изучаване на английски, немски, френски или друг език (от 1 до 6 клас).
 • Чуждоезиково обучение – групово и индивидуално.
 • Подготовка на учебния материал за следващия ден.
 • Сугестопедични школи по четене, писане и математика за най-малките ученици.
 • Творчески и спортни занимания в зависимост от интересите на вашето дете.
 • Развлекателни дейности за децата след учебния процес или в часовете за почивка.
 • Бяло училище през зимата и Зелено през пролетта
 • Зелено лято за приключенци.

Ако запишете детето си в нашата ученическа занималня, може да разчитате на:

 • разширено работно време – 8.00-18.30 ч.
 • работа в малки групи
 • индивидуален подход към всеки ученик
 • регулярна обратна връзка родител – преподавател
 • водене/вземане на децата до и от училище

Заниманията се осъществяват в центровете ни, близо до вашето училище. Очакваме да се свържете с нас.