“Медиа” въвежда уникални системи за обучение по английски език за деца

Емоционалната провокация “Our World” и “Oxford Discover”

Our World (за ученици от предучилищна възраст до 3 клас)

„Медиа” въвежда за пръв път в България системата „Our World”, разработена от National Geographic. Тя използва уникален подход, съчетаващ първите стъпки в езиковото обучение с познанията за света.
Използван е оригинален снимков материал, който провокира детското въоображение.
Учебникът предлага изобилие от творчески дейности и игри, в които децата се чувстват ангажирани и стимулирани да прилагат наученото по креативен начин. По време на цялото обучение детето е в ролята на изследовател и естествоизпитател, което развива любовта към природата и езика.
Акцентира се върху изграждането на ценности и добродетели. С богатата лексика и граматическите структури, материалът плавно и неусетно  изпреварва ДОИ.

 

Oxford Discover (за ученици от 4 до 6 клас)

Учената система „Oxford Discover” се отличава с революционно нов начин за представяне на материала и грабваща окото визия, която провокира емоционално и интелектуално.
Тематиката е енциклопедична и стимулира любопитството на децата. Представят се теми от различни области на живота: литература, култура, история, природа, астрономия, технологии, изкуство и др.
Речниковият запас се обогатява с разнообразен текстов материал и многобройни упражнения, а граматиката е представена достъпно.
Работи се върху уменията за работа с текст, писане на есе, структуриране на информация, както и за комуникация в реална англоговоряща среда.
Изгражда се разбиране за структурата и функционирането на езика, изключително важни при явяването на изпити за международно признати сертификати.
Съдържанието неусетно и плавно изпреварва материала в училище (и като граматика, и като лексика), развивайки интерес и любов към езика.