Логопедична професионална помощ за деца и юноши

Логопедията е наука, която изучава нарушенията на речта и езика, гласовите нарушения и разработва терапевтични методи за преодоляването им.

В Образователен център “Медиа” насочихме вниманието си към този проблем, за да помогнем и от своя страна за превенцията и навременното му отстраняване. В нашите филиали имаме готовност да посрещнем въпросите ви, да диагностицираме, да консултираме и да осъществим терапия по наболелия проблем.

Важна част от установяването на подобни нарушения е добрата осведоменост на родителите, което дава възможност за адекватно наблюдение върху детето и своевременна реакция при наличието на основни симптоми.

За контакти:
Ул. „Отец Паисий” 53
Тел: 02 931 46 92; Моб: 0878 707 593