LITTLE STARS

Курсът “Little stars” e предназначен за деца на възраст от 2 до 5 години. Децата са в малки групи от 5 до 8 деца.

Изцяло на английски език малчуганите ще творят, ще оцветяват, ще танцуват, ще играят вълшебни игри, ще се смеят и пеят! Ще намерят нови приятели, с които ще опознаят света с радост!
По време на занятията родителите могат да присъстват, за да е спокойно детето.

Курсът ще се провежда 2 пъти седмично по 1 учебен час, от 18,15 ч. до 19,00 ч. на адрес ул. “Отец Паисий” 53.

Ето някои от темите, които са включени в курса:

My family! Who is she? Who is he? I love my mommy! I love my daddy!

I love animals. Different animals

I’m hungry! What food do you like? Different foods. I like…..

I’m thirsty! What drinks do you like! Can I have a glass of water please! Can I have

I want to do a magic trick! More verbs + I want to….. What do you want to do?

Sports! I like…. Let’s kick a ball! Let’s play tennis!

Можете да се свържете с нас на тел: 02 931 46 92; 0878 707 593