Курс „Общувай с мен”

Изграждане на социални умения за деца

Курсът „Общувай с мен” има за цел да подпомогне децата да намерят  търсения баланс между това да бъдат себе си и  да общуват ефективно с другите хора. Чрез практически игри и упражнения те ще бъдат подкрепени да изградят умения за конструктивно изразяване на емоциите, активно слушане и разбиране в комуникацията, справяне с гнева и агресията, уважение към собствената стойност, толерантност към различията и др. Тези умения стоят в основата на удовлетворяващото общуване, което носи на хората успех, психично здраве и щастие.
Срещите се водят от Милена Каменова, психолог, сугестопед и  водещ на курса „Творчеството да си родител”. Курсът ще се провежда веднъж в седмицата по 2 уч. часа.