Йога и Форум театър за възрастни

Поради големия интерес от страна на родителите към творческите занимания на Медиа от втория учебен срок при нас стартират две нови групи за възрастни и родители.

 

Групата по форум театър за възрастни е експериментална и ще продължи 5 седмици. Заниманията ще бъдат в сряда от 18:30 до 20:30, стартирайки от 30-ти януари. В рамките на тези пет занимания групата от 5 до 10 човека ще премине през обучение в същността на форум театъра. Участниците ще развият своите актьорски умения, умения за свободно изразяване пред публика, както и умения за конфронтиране и отстояване на своите позиции. В процеса на работа участниците ще споделят свои лични преживявания, по които ще се изработи и самото представление. Крайният продукт на този курс ще бъде едно форум театрално представление.