Есенни сугестопедични курсове в „Медиа”

Сугестопедичното обучение играе важна роля при децата в предучилищна възраст и в началните класове като помага за изграждане на положителна нагласа към учебния процес, поражда любов към ученето и вяра в собствените умения. За да помогнете на децата си с лекота и радост да разгърнат способностите си, възползвайте се от нашите есенни сугестопедични курсове:

1. Сугестопедичен курс по четене „Обичам да чета” за деца за деца от 5 до 7 г.

  • Децата започват да четат неусетно, без да е необходимо да учат буква по буква, бавно и мъчително. С театър, класическа музика и приказки те имат възможността да научат буквичките по най-забавния начин.

2. Сугестопедичен курс по четене и писане „Обичам да чета и пиша” за деца от 1 клас и 2 клас.

  • В този модул по четене и писане децата започват да пишат красиво без отегчителни упражнения, затвърждават и допълват познанията си по български език и литература, участват в създаването на собствени приказки, които разиграват в импровизирани пиеси.

3. Сугестопедичен курс по вълшебна математика „Звездоброец” за деца 5 до 7 г., деца от 1 клас и 2 клас .

  • Учебният материал по математика е многократно увеличен, но е представен по един вълнуващ и вдъхновяващ  начин, чрез изкуство, театър и музика, весели задачки-закачки, които спомагат за развитието на абстрактното и логичното мислене. При по-големите деца в I и II клас заниманията имат за цел да повишат интереса към дисциплината математика и да допълнят и разширят обучението по предмета като с лекота се преподава материал, изпреварващ в пъти заложеното по стандартната система. В обучението е застъпен и предметът „Роден край”, който се изучава в I клас.

4. Сугестопедична школа „Роден край” за деца от 6 – 9 г.

Заниманията са свързани с предметите, изучавани в училище: Човек и природа, Човек и общество, математика, Български език и литература и изобразително изкуство.

  • Целта на модула е да се стимулират децата да разсъждават върху зададена тема от българската история като използват знанията и уменията си по български език и литература. Логически ребуси ще провокират съобразителността и математическото им мислене.
  • Децата ще получат първите си знания за историята по българските земи от траките до наши дни по един своеобразен и забавен начин. Самите те ще участват в ролеви игри като пресъздават образи на ханове и царе от миналото.  Ще оживеят сцени от нашата история, а в свои рисунки децата ще интерпретират изучавания материал с различни изразни средства.  Ще се запознаят с произведения на изкуството, свързани с най-важните моменти от българската история.

Изберете удобния за вас филиал на „Медиа” и се свържете се с нас

филиал “Витошка”
бул.”Витоша” 100, тел. :0878 707 591

филиал “Ботев”
ул.”Отец Паисий” 53, тел: 0878 707 593