ENGLISH IN STORIES в „Медиа“ Ботев от 4-ти юли!

Чрез четене и разказване на истории децата ще усвояват неусетно английската граматика, ще научат много думи във фрази или цели изречения и ще развият изразните си възможности по английски език.
В три дни от седмицата – вторник, четвъртък и петък от 10:00 до 12:30 (по 3 учебни часа); ще се представя по една кратка и една по-дълга история. Курсът е подходящ за ученици 9 -11 годишна възраст.

Първи час: Mini Story
Разказва се или се чете историята, онагледена с картинки. Чрез задаване и отговаряне на въпросите децата не само запомнят моментите и детайлите от историята, но упражняват и неусетно усвояват основните граматични времена (Present Simple, Present Simple Continuous, Past Simple, Present Perfect and Future Simple Tenses).

Втори час: Vocabulary
Непознатите думи се записват на картонени ленти на стената. Децата се учат да ги четат, да произнасят правилно и разбират тяхното значение. Думите се изразяват и чрез движения. Историята се чете отново, но този път от децата. Съставят се изречения и се играят игри за запомняне на новите думи.

Трети час: Point of View
С помощта на учителя децата преразказват историята в променено граматично време и по този начин те на практика научават граматичните времена без да учат теоретични граматични конструкции.

Цена: 180 лв./ месец

*Има възможност за съчетаване на курса с лятната градска занималня в „Медиа“Ботев.

За информация и записване:
тел: 0878 707 593
гр. София, ул. “Отец Паисий” 53