Да си поговорим на езика на Шекспир и Гьоте!

Да разширим хоризонтите си, да затвърдим вече придобитите
през учебната година езикови знания и умения 

Разговорна практика по

Английски и Немски език

Юни 2015

Заниманията ще помогнат на децата:

  • Да прилагат езиковите си знания в диалози, които стимулират уменията за комуникация и поддържане на активен речник.
  • Да подготвят и представят тематични проекти с цел развитие на творческото и асоциативното мислене и умението да се изразяват правилно.
  • Да участват в игрови симулации на реални случки, за да  приложат придобитите през учебната година езикови знания в различен контекст.
  • Да поддържат нивото на езикови знания, придобити през учебната година, за успешен старт на новата учебна година.
  • От 1 до 12 юни
  • 12 учебни часа
  • За ученици от 4 до 7 клас

Цена: 120 лева

*98 лева за ученици на „Медиа”

За контакти: „Младост”3, ул. „Бъднина”, бл.321Б, партер

Тел.: 02 874 77 74; 0878 707 595