Да общуваме през ума и сърцето

„Да общуваме през ума и сърцето”

Курс за развитие на социалните умения на децата с Милена Каменова

СТАРТ: 16 януари 2016
/ще се провежда всяка събота от 11:00-12:00 ч./ 

Днешният живот поставя като водещи ценности постиженията, амбицията и конкурентността. От ранна възраст децата са под натиска на оценки, критики, изисквания, фрустрации. Търсим от тях едновременно бързи резултати и нестихващ ентусиазъм.

Обръщаме ли достатъчно внимание на емоционалните им нужди и уменията им за общуване в контекста на този постоянен водовъртеж от цели?
Успяваме ли да уважим достатъчно вродената им потребност да изразяват чувствата си в топла и сигурна среда?
Даваме ли си сметка колко неподготвени се оказват за някои житейски ситуации, в които изпадат?

Осъзнавайки нуждата от развиване на социалните умения, психологът Милена Каменова разработи курс за деца, в който ще се фокусира върху личностните опори на израстването.

Какви ще бъдат основните проблеми, засегнати в курса:
– Умения за ефективна комуникация с връстници и възрастни
– Изразяване и справяне с емоциите
– Мислене и формулиране на размишленията
– Осмисляне на собственото поведение в трудни ситуации
– Воля и себеуважение

Какво още?
Курсът „Да общуваме през ума и сърцето” започва през месец ноември и ще се провежда 1 път седмично за период от 1 учебна година. Заниманията ще бъдат водени в група. По този начин децата ще имат възможността да се самонаблюдават, да споделят, да получават подкрепа и обратна връзка от своите връстници.

Как?
Чрез различни типове упражнения и комуникативни похвати, деликатно или по-интерактивно, децата осъзнато или спонтанно ще усвояват и разширяват кръга на уменията си за общуване с другите и себе си. Курсът е предназначен за деца между 6 и 12 г. като ще бъдат разпределени в групи според възраст и индивидуални особености.

 

Важна информация:

Началната дата на курса е 16 януари 2016 /събота/ и ще се провежда всяка събота през цялата учебна година от 11:00 – 12:00 ч.
Необходимо е предварително събеседване с родителя и детето.
По време на курса ще се организират срещи с родителите.
Курсът ще се провежда на ул. Отец Паисий 53, гр. София
Тел: 02 931 46 92; 0878 707 593