Английски език с Мис Ники в „Медиа” Младост

В „Медиа” Младост образованието за нашите деца е един от най-важните ни приоритети.

За това с помощта на млади и позитивни учители като Мис Ники децата от „Медиа” Младост успяват да усвоят нови знания по английски. Тя ги подготвя за бъдещето, като дава всичко от себе си децата да усвоят английския език. В „Медиа” това е нашият стремеж – добро образование за всички наши деца.

Младата преподавателка, която влиза с час при децата с огромни желание и усмивка дава всичко от себе си те да научат новият език, който поставя предизвикателства пред тях.

Тя успява да задържи детското внимание и да им помогне да се съсредоточат в изпълнението на поставените задачи. Със знанията, които са получили в „Медиа” Младост децата са готови да се изправят пред всяко контролно и тест по английски език, който им бъде зададен.

Чрез Учебника „Our World”, с който „Медиа” работи  и нашите висококвалифицирани преподаватели  децата съчетават  първите стъпки в езиковото обучение с познанията за света.

Предлагаме на децата от 1 до 3 клас специално съобразени с нивото им учебници разделени в 3 нива.

Учениците, които се намират в начално ниво, започват с изучаване на лексика от пряката ни заобикаляща среда, формиране на кратки изречения, задаване на въпроси. Започва

запознаването с английската азбука, като в края на обучението децата вече умеят да четат и пишат кратки изречения.

Учениците от второто ниво разширяват лексиката си. Изказът става по-сложен и започва да изучаването на граматика. Децата четат и пишат текстове.

Децата, които се намират в третото ниво продължават обучението си със задълбочаване на граматиката. Лексикалният запас значително се увеличава и дава възможност за произвеждане на сложна реч. Децата четат и преразказват детски книжки, пишат съчинения, изработват проекти.

Учебникът предлага изобилие от творчески дейности и игри, в които децата се чувстват ангажирани и стимулирани да прилагат наученото по креативен начин.

По време на цялото обучение детето е в ролята на изследовател и естествоизпитател, което развива любовта към природата и езика.

Акцентира се върху изграждането на ценности и добродетели. С богатата лексика и граматическите структури, материалът плавно и неусетно  изпреварва ДОИ.