Втора успешно завършила група на сугестопедичния курс за деца “Роден край”

Децата от курса разиграха един от най-важните и ценни моменти от историята ни – “Заветът на хан Кубрат”. Възможно ли е да се пречупи цял сноп клечки? – Само една по една. Децата научиха ценен урок за единност и толерантност към другите и че всъщност е истина, че “съединението прави силата”.

Целта на курса е децата да се запознаят с основни моменти от българския бит и история по вълнуващ начин. Приемайки образи на велики ханове и владетели от миналото, или запознавайки се с различни български обичаи и традиции, те ще се докоснат до самобитността на българската душа. С рисуване и различни изразни средства те ще могат да пресъздават парченца скъпоценна история.

Курсът е предназначен за деца от 6 до 9 г. Следващият интензивен модул стартира на 06 юли.

За информация и записване посетете нашата страница www.vihrovenia.bg