Вкусен час по английски в Медиа Витоша

Тази сутрин Г-н Фотоапарат беше много гладен. Той бе пропуснал вечерята снощи и нюхът му се бе обострил като на ловджийско куче. Острият му нос надуши сладък аромат, който се прецеждаше през вратата на кабинета по английски език на мис Вили в Медиа Витоша. Той размърда ноздри и почука на вратата.

Масата бе обсипана с вкусотии, а децата играеха игра – завръзваха очите на някого, а друг му подаваше малка хапка. Малчуганът с превръзка на очите трябваше да познае каква е храната и да опише качествата й – солена, сладка, хрупкава, мека и т.н. Всъщност това бе днешният урок по английски, в който децата разучиха качествата на различните храни.

 Естествено, в края на урока всички искаха да тестват мис Вили,
която извади късмет да си похапне сладко-сладко от всичко 🙂

А горкият Г-н Фотоапарат преглъщаше ли, преглъщаше…

www.mediaedu.bg
учим с радост:)