Весел английски в Медиа Витоша

Предлагаме на вашето внимание една интересна игра, чрез която децата лесно могат да усвоят     предлозите за място на английски език. Мис Вили разпредели ролите на децата от Медиа Витоша. Първото дете играе… a chair.  Второто дава инструкции:  Put some mushrooms on ( behind, in front of, next to, above) the chair. За гъбки могат да служат различни малки предмети, например пионки от играта “Не се сърди, човече”. Третото поставя mushrooms oposite the chair. Не, ON the chair! Точно така!… Хайде, пускайте си фантазията в действие – толкова е весело! Може и самите деца да са mushrooms  и да растат… къде ли не. Добре, но… къде са децата? Няма ги. А, те нали бяха mushrooms  и растат  under the chairs.