ЦЕНТЪР ПО КЛАСИЧЕСКА СУГЕСТОПЕДИЯ “ВИХРОВЕНИЯ”

Мария Дерменджиева – управител на Образователен център “Медиа” и Ванина Бодурова, откриват “Вихровения” – център по класическа Сугестопедия.

Ванина Бодурова е най-близкият човек до проф. Лозанов продължител на неговото дело по усъвършенстване и разпростванение на метода на Сугестопедията в България и света.

Сугестопедията е уникална методика за обучение, която може да бъде приложена в различни области на знанието.  Тя освобождава и стимулира не само паметта, а цялата личност – интересите, възприятията, интелектуалната активност, мотивацията, креативността; смекчава агресивните тенденции в характера, като оказва благоприятен психотерапевтичен ефект.

Сугестопедията е одобрена и препоръчана като “по-висша методика на обучение за много предмети и много групи обучаеми” от UNESCO (1978) и Педагогическата Академия на Виена, Австрия (1978).