Светла и тъмна боичка в нашия ум

Колко светла и колко тъмна боичка смесваме, когато се опитваме да нарисуваме света? Децата от Медиа Витоша разсъждаваха над думичките оптимизъм и песимизъм на английски език с мис Вили, наблюдавайки… една прозрачна чаша, до половината пълна с вода.
 
  Един оптимист я вижда като полупълна.
Един песимист я вижда като полупразна.
Един учен я вижда като съдържание.
Един бизнесмен я вижда като цена.
Един художник я гледа като красота.
Един търсещ я вижда като собственото търсене.
 
  Всеки вижда във водата собственото си отражение.

  От това как смесваме светлата и тъмната боичка, когато се опитваме да нарисуваме света, зависи нашето щастие.