Обичам немски!

Днес в “Медиа” Младост немският е в своето царство!

Нашите немски отличници работят сериозно над думите, граматика и говор.

След съсредоточено писане, последваха и игри – немски, разбира се! 😉