„Медиа” записва ученици за тестовете Cambridge English през юни

Образователен център „Медиа е оторизиран изпитен център на университета Cambridgе, което ни дава право да провеждам тези изпити.

Освен международно признат сертификат, тестовете дават независима оценка на знанията по английски език, насърчават децата да учат езика от ранна възраст и да се адаптират лесно към начина на провеждане на езиковите изпити. Това е основа и за добро самочувствие, което е от съществено значение за личностното развитие на децата.

Тестовете Young Learners English (YLE) са разработени за деца на възраст между 7 и 12 години и се провежда на три нива – Starters, Movers и Flyers.

Cambridge English Startersе първият от трите изпита на „Кеймбридж” за деца. Подходящ е за деца на 7-8 годишна възраст. По време на изпита ученикът ще разпознава цветовете, ще отговаря на съвсем прости въпроси за себе си и ще отговаря писмено с една дума на основни въпроси.

Слушане

Четене и писане

Говорене

      20 минути        20  минути     3-5  минути

Този изпит ще насърчи детето ви да учи английски от ранна възраст и да си създаде положително отношение към езиковите изпити.

Cambridge English Mover е второто от трите изпитни нива на YLE и се препоръчва за деца на възраст от 8 до 11 години. По време на изпита ученикът ще трябва да разбере основни инструкции на английски език, да попълни малък формуляр или да отговори на въпроси за себе си, да запише дните на седмицата, часове или имена, които чува или чете в детски разказ.

Слушане

Четене и писане

Говорене

      25 минути        30  минути     5-7  минути

Cambridge English Flyer: е най-високото от трите нива. Децата, които се явяват на този изпит, обикновено са на възраст между 9 и 12. По време на изпита ученикът ще трябва да обясни разликите между две картини или разкази, да напише или разкаже кратък разказ на английски език, да задава въпроси и да използва минало време.

Слушане

Четене и писане

Говорене

      25 минути       40  минути     7-9  минути

Резултатите от  изпитите за отделните нива не се определят като издържал или неиздържал. Сертификатите са с определен брой флагчета и най- важното е, че всяко дете получава сертификат като награда за постиженията си. Максималният брой флагчета за всяка от трите части на изпита е пет. Сертификатите се получават около месец след изпита.

Освен на описаните по-горе изпити, учениците може да се явят и на тестовете Key EnglishTest for Schools (KET for Schools), и Preliminary English Test for Schools (PET for Schools). KET for Schools e сертификат, който удостоверява, че ученикът владее писмено и говоримо английски език на основно ниво, като покрива писане, четене, слушане и говорене. KETотговаря на ниво A2 от Общата Европейска езикова рамка. PET for Schools е за ниво „леко напреднали”, отново покрива четирите основни езикови умения и отговаря на ниво B1 от Общата европейска езикова рамка.

За да бъде записан ученикът за тестовете Cambridge English, е необходимо да се попълни формуляр за явяване на изпит, което можете да направите във всеки от филиалите на „Образователен център „Медиа”. Крайният срок за записване е 10 април 2018 г. Тестовете ще се проведат на 6 юни 2018 г. Таксите за нивата Starters, Movers и Flyers са съответно 140 лв., 143 лв. и 146 лв., за KET for Schools – 235 лв. и за PET for Schools – 245 лв.