Десет вкусни съвета…

Десет вкусни съвета към преподавателите и родителите от една майка – сугестопед – Ванина Бодурова.

1. Подхождайте към детето с мисълта, че има безкрайни възможности и че е неповторимо.

2. Не го сравнявайте с останалите деца.

3. Говорете меко, но уверено.

4. Изразявайте радостта си, че сте заедно. Усмихвайте се по-често.

5. Създайте среда, богата на стимули: да види, да чуе, да докосне, да помирише.

6. Възпитавайте любовта му към класическото изкуство чрез приказна атмосфера.

7. Поправяйте грешките незабележимо. Дайте възможност на децата да се изразяват.

8. Уважавайте правото на избор да се включи или не в дейностите, които сте подготвили.

9. Помнете, че всяко явление, дума, филм, песен и др. се запечатват в подсъзнанието. Създавайте положителна среда и подпомагайте оптимистичния мироглед.

10. Бъдете примера който бихте искали децата да следват в поведението и общуването. Те ви имитират несъзнателно.