Ден на Народните Будители!

Ден на Народните Будители!

Поздравяваме ви с прекрасния български празник! Пожелаваме на всички да пазят духа си чист и бодър, да търсят нови знания, да си припомнят успехите си и да..учат с радост! 😉